กล่องอลูมิเนียม Aluminium Box IP66/67

กล่องอลูมิเนียม การใช้เครื่องจักรกล: CNC, NC lathe เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยใช้งานง่าย ใช้เก็บอุปกรณ์อีเล็กโทนิค ตกแต่งต่างๆ ลักษณะการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s